Na hraně diplomacie
Připravujeme

Dokumenty o různých aspektech diplomacie a geopolitiky.

Jádrem dokumentu je setkání s leadry zemí mimo naši kulturu, často i s jinými typy politických zřízení – to vše je předmětem diplomacie. Tuto možnost garantuje bývalý dlouholetý ministr zahraničí Cyril Svoboda, který je současně hlavním spoluautorem a protagonistou projektu.
 
Jádrem je setkání a rozhovor s lídrem země, přičemž součástí je současně natáčení přípravy a vyjednávání takového setkání a mezifáze na cestě k němu. V průběhu bude kladen důraz i na jeden vybraný aspekt geopolitiky, ale i diplomacie, počínaje protokolárními záležitostmi a konče hodnotovým obsahem politiky, který se promítá do diplomatických jednání. Součástí je rovněž reflexe geopolitické reality dané země a její vztah k Evropě a našemu teritoriu.

Image: Na hraně diplomacie
  • NA HRANĚ DIPLOMACIE
  • CZ/SK
  • Koncept: Cyril Svoboda, Vít Janeček, Zuzana Piussi
  • Režie: Zuzana Piussi and Vít Janeček
  • Zvuk: Jan Richtr
  • Konzultant: Petr Pospíchal
  • Producenti: Vít Janeček – D1film (CZ), VIRUSfilm (SK), Lenka Poláková – Czech TV (CZ), Ondrej Starinský – Slovak Radio and TV (SK)