Dvojí život zmijovky
Připravujeme

Čepice je svojí pozicí na hlavem nejen oděvem chránícím člověka před nepřízní počasí, ale také „korunou“, mající svůj estetický i symbolický smysl. Čepice a klobouky se zdokonalují po tisíciletí a mimo tendence ke zlepšování jejich funkčnosti, v globalizovaném světě lze najít překvapivá i paradoxní spojení v rovině symbolické.

Česká tradiční „zmijovka“ je čepicí, kterou nosí řezníci, traktoristé, zemědělcí – jednoduše se stala atributem českého pracujícího venkova, na Slovensku je známá pod názvem „Budajka“ po jednom z klíčových lídrů listopadové revoluce. Historickou náhodou, mající však svůj původ v někdejším Československu, se zmijovka stala hlavním a klíčovým atributem hnutí sebeurčení řady afrických zemí.

Na počátku šíření zmijovky v Africe stojí několik návštěv tehdy mladého Amílcara Cabrala, legendárního Guinejského vůdce antikoloniálního hnutí a jeho jeho ženy v Československu. Cabral zde pobýval i v zimním období a koupil si a oblíbil první zmijovku, kterou si odvezl do Afriky, ale už jí z hlavy nesejmul. Zanedlouho následovala dodávka pár desítek dalších čepic a během dalších let a dekád se stala neoddělitelnou součástí africké identity a právě tento motiv je v podloží dodnes travající poptávky Afrického kontinentu i řady dalších světových destinací po této specifické české komoditě.

Celovečerní debut francouzské absolventky Sorbonny (sociální geografie) a FAMU (APP Documentary) bude zkoumat dvojí život zmijovky i rozdílná kulturní prostředí, jejichž je neoddělitelnou součástí. Film organicky spojí řadu lidí a motivů od Čech, Slovenska, Francie až po africké země.

Image: Dvojí život zmijovky
  • Dvojí život zmijovky
  • Budajka [SK]
  • ČR, SR, F
  • Koncept a režie: Violette Deffontaines
  • Scenáristická spolupráce: Pedro Carneiro
  • Kamera: Miro Remo
  • Dramaturgie: Zuzana Piussi
  • Producenti: Vít Janeček – D1film (CZ), VIRUSfilm (SK), Julien FIORENTINO – L’Echangeur (F)
  • Podpora vývoje: Státní fond kinematografie (CZ), Audiovizuálny fond (SK)
  • Pitchingy a workshopy: Les Filmeurs 2020 (F)