D1FILM online

Naše on-line KINO 363 slouží jako specielní platforma k unikátním projekcím s živými on-line debatami. Slovnskou modifikaci www.Kino363.sk startujeme 18.11.2021 distribucí filmu Zuzy Piussi Očista s diskusemi, zejména pro teritoria omezená vlivem Covid-19.