Wanda Kaprálová (1992) produkční, absolventka teorie a dějin filmu a audiovizuální kultury filosofické fakulty MU v Brně a ročního kurzu Producton Team Studies na FAMU International, spolupracuje s D1film a pražským kulturním prostorem Alta.