D1film

University a svoboda

Celovečerní dokumentární esej

Název: University a svoboda (University and freedom)
Logline: Universita - idea a její životy.
Koncept a režie: Vít Janeček
Kamera: Zuzana Piussi
Dramaturgie: Jakub Felcman
Premiéra:  připravujeme na říjen 2017 (předpremiéry od září 2017)
Producenti: D1film a Česká televize - TPS Petra Kubici
Koproducenti: Česká televize - TPS Petra Kubici
Podpora: Státní fond kinematografie

Téma vysokého školství se v posledních dekádách začalo naléhavě vynořovat na jedné straně v souvislosti s trhem práce – čím dál více mladých absolventů ji obtížně hledá, na druhé straně v souvislosti s financováním škol z veřejných zdrojů. I u nás v reakci na ohlášenou podobu reforem VŠ vzdělání vyšli lidé do ulic, v Británii hořela auta.

Celovečerní dokument zkoumá historické zakotvení universit jako zvláštních svobodných korporací ve společenském těle našeho kulturního okruhu, roli univerzity a to, čím by principielně měla universita být.  
Na druhé straně se zabývá  výzvami, kterými toto prostředí v současné době čelí - ať už jsou to různé vnější tlaky, nebo i vnitřní propady, které mohou znamenat devalvaci a vyprázdnění prostoru v intencích dosavadních principů a tradic.